Ochrana osobných údajov

Informácie o spoločnosti

Názov a sídlo spoločnosti ** Adresa webovej stránky je: https://theprojectlab.eu.

V prípade nejasností ohľadom ochrany osobných údajov využite kontakt na mňa: kristina@theprojectlab.eu, telefón: 00421908309658.

Aké osobné údaje získavam a prečo ich zbieram

Kontaktný formulár

Webové sídlo obsahuje jeden kontaktný formulár, v ktorom uvádzate Vaše meno a emailovú adresu. Kontaktný formulár slúži výlučne na komunikáciu s Vami. Vami poskytnuté informácie nevyužívam na žiadne marketingové alebo iné účely.

Súbory cookies

Súbory cookies slúžia na dočasné uchovanie technických údajov o návšteve webovej lokality.

Google Analytics

Na sledovanie návštevnosti toho webového sídla používam Google Analytics. Google Analytics is je analytická služby poskytovaná spoločnosťou Google LLC (“Google”). Google zbiera dáta na sledovanie návštevnosti tohto webového sídla, pomocou aplikácie Google Analytics na prípravu reportov o aktivitách na webe.

Miesto spracovania dát: United States – Privacy Policy – Opt Out. Privacy Shield participant. Google Analytics with anonymized IP (Google LLC).

Ako dlho uchovávam Vaše údaje

Informácie zbierané prostredníctvom tejto webovej lokality sú využívané len po dobu potrebnú na komunikáciu s Vami.

Vaše práva nad spracovaním Vašich údajov

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom , právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť „zabudnutý“).